Hoger beroepsonderwijs


Na een mooie samenwerking van twee jaar met meerdere HBO's hebben wij de eerste druk mogen ontvangen van ons spel We Own The School voor het H.O (HBO & WO). Wij zijn erg trots! Ben jij student, docent, lector of schoolleider van een HBO- of WO-instelling en wil je meer weten over ons spel? Neem dan contact op via info@studentownership.nl.


Doel van het spel
Het spel heeft tot doel om een gesprek op gang te brengen over ‘Eigenaarschap van leren’. Studenten en docenten die eigenaarschap ervaren, leren en werken met meer motivatie. Bij eigenaarschap past ‘regie over eigen leren’, een belangrijke vaardigheid om te kunnen leren. Interessante vraag is, en daar nodigt het spel toe uit, om een gesprek te voeren over hoe de school ‘Eigenaarschap van leren’ kan bevorderen.


Hieronder is te zien met welke stellingkaartjes over eigenaarschap gesproken kan worden tijdens het spel.Uitbreiding begeleiding van spelsessie SOL ‘We Own The School’ totaal
• Intakegesprek m.b.t. spelsessie WOTS met contactpersoon van de school.
• Voorbereiding spelsessie WOTS (planning, indeling, presentatie, notitieformulieren).
• Dagdeel spelsessie WOTS (Opbouw sessie op locatie, spelsessie, afbouw) op
locatie.
• Gebruik van max. 4 WOTS spellen per procesbegeleider (4x6 = 24 deelnemers).
• WOTS spel (1x) blijft achter op school.
• Format voor verwerking school specifieke notities wordt aangeleverd.
• Data-opbrengst spelsessies wordt verwerkt in analyse-tool.
• Terugkoppeling van data a.d.h.v. rapportage.
• Gesprek m.b.t. opbrengsten met contactpersonen en mogelijke vervolgstappen of activiteiten op de opleiding.