Begeleidingstrajecten

Door het spel te spelen krijg je samen met leerlingen, leraren en de schoolleiding inzicht in hoe jullie de school zien in de toekomst (5 of 10 jaar). Ook ben je in staat concrete interventies te beschrijven die je school de komende jaren echt zullen veranderen. Het is dus meer dan een gesprekstool, het kan een school echt in beweging krijgen en strategische beleidsveranderingen tot stand brengen.  


Aan de hand van de SOL-praatplaat kun je met leerlingen en docenten in gesprek over de veranderingen die we om ons heen en in de eigen school zien. De praatplaat nodigt uit om samen een dialoog te starten, om te luisteren en elkaar te begrijpen. Bij de vier wolkjes in de hoeken van de praatplaat kun je denken aan vragen als:
Wat vinden we van waarde in ons onderwijs? Wat willen we zeker bewaren en koesteren? Waar lopen we tegen aan en wat hebben we daarvan geleerd? Hoe gaat ons toekomstige onderwijs er uit zien, wat staat ons dan te doen?
Na het spelen van het spel zijn onderstaande vervolgtrajecten mogelijk en zouden we samen kunnen komen tot een aanbeveling voor een nieuw strategisch beleidsplan voor jouw school


Geïnteresseerd in een spel, spelbegeleiding of een traject op maat voor jouw school, vul dan het contactformulier in.

 

Begeleide spelsessie


Laat het spel begeleiden door één of meerdere van onze experts. Een spelbegeleiding start met een intake. Daarmee krijgt u advies over hoe het spel het beste gespeeld kan worden, zodat het spel de meest relevante informatie gaat opleveren voor de school. Tijdens de spelsessie zal de expert van SOL een introductie geven en het spel verder begeleiden. Na de spelsessie zal met behulp van onze data tool een compleet opbrengsten overzicht worden gegeven. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid de opbrengsten samen verder te analyseren in een eindgesprek. Bij een begeleide spelsessie zorgen wij voor leenspellen.


De kosten per spelbegeleider (dagdeel, 4 spellen per 24 deelnemers) en gebruik van de WOTS spellen (1 spel blijft achter op school), rapportage van de sessie, gesprek m.b.t. opbrengsten en evt. vervolg  excl. reiskosten en BTW bedragen: € 1395,- (extra spelbegeleider per extra 24 deelnemers à € 600,-)


Het totaalpakket bestaat uit:


 • Intakegesprek m.b.t. spelsessie WOTS met contactpersoon van de basisschool.
 • Voorbereiding spelsessie WOTS (planning, indeling, presentatie, notitieformulieren).
 • Dagdeel spelsessie WOTS (Opbouw sessie op locatie, spelsessie, afbouw) op locatie.
 • Gebruik van max. 4 WOTS spellen per SOL procesbegeleider (4x6 = 24 deelnemers)
 • WOTS spel (1x) à € 175,- blijft achter op de school.
 • Format voor verwerking school specifieke notities (kwalitatieve analyse) wordt aangeleverd.
 • Data-opbrengst spelsessies (kwantitatieve analyse) wordt verwerkt in analyse-tool.
 • Terugkoppeling van kwantitatieve data a.d.h.v. rapportage en visuals.
 • Gesprek met contactpersoon over mogelijke vervolgstappen n.a.v. opbrengsten (kwalitatief en kwantitatief).

Het socratisch gesprek


Een diepte-interview is onderdeel van onze onderzoeksmethodiek. In het diepte-interview staat de vraag “Wat voor type school is onze school?" centraal. We gebruiken de socratische gespreksmethode. Het interview wordt afgenomen bij sleutelfiguren uit het team.

Leerlingenquête


Het spel We Own The School onderzoekt de beleving van eigenaarschap bij leerlingen. Door te kijken naar de opbrengsten van het spel, verdiepen we de resultaten van de spelsessie. Vervolgens bevragen we de leerlingen met een enquête: een passend onderdeel van onze onderzoeksmethodiek. De vragen aan de respondenten gaan over het ervaren van flow, diep leren en growth mindset, wat kan worden verondersteld als een deel van het ervaren van eigenaarschap.


Leiderschapstraining SOL
Bijeenkomst WOTS en leiderschap 1 dagdeel (max 6 deel nemers, 6 tot 12 deelnemers  met 2procesbegeleiders )
Het taxonomie model ordent de scholen op basis van hun cultuur m.b.t. ‘eigenaarschap van leren’. Wat voor leiderschap past bij ieder type school?
Totaalpakket op maat


Inmiddels heeft SOL bij meerdere scholen ervaring in het begeleiden van scholen waarin we het totale pakket inzetten. In overleg met de school wordt een traject op maat gemaakt, dit zijn de mogelijkheden:


 • Spelsessie + data-analyse
 • Spelsessie ouderavond/stakeholders
 • Leerling enquête
 • Socratisch diepte interview
 • Aanbevelingsgesprek over de opbrengsten
 • Werksessie koers-concept-praktijk
 • Studiedag koers-concept-praktijk
 • Leiderschapstraining WOTS


Train de trainer


Leer zelf het spel begeleiden met optimale opbrengst.

Onderdelen van de training: introductie spel, uitleg theoretisch model en de taxonomie, rol van de spelbegeleider, analyse van de data en nabespreking.


 • Maximaal aantal deelnemers: 6  (per begeleider) 
 • Duur training: 2 dagdelen
 • Inclusief: leenspellen