Welkom

 

Met stichting Ownership of learning kom je erachter hoe je de ervaring van eigenaarschap in het leren kunt bevorderen op jouw school. Door middel van een uniek bordspel spreek je met alle betrokkenen van de school over wat er wordt bedoeld met eigenaarschap. Leerlingen, studenten, docenten, leraren, ouders, schoolleiding en ondersteuners spreken met elkaar over de dagelijkse onderwijspraktijk. Je krijgt inzicht in wat voor school jullie zijn vanuit meerdere thema's zoals regie over lerencoaching en gedeeld leiderschap.  Vervolgens kun je gaan nadenken over de toekomst. Wat is precies de bedoeling? Welke koers wil je aanhouden en welke onderwijsconcepten horen daarbij? Kortom, wat is ervoor nodig om in de school of instelling meer eigenaarschap te laten ervaren bij leerlingen, studenten en collega's? 


Naast het spel biedt stichting SOL allerlei begeleidingstrajecten en een uitgebreide data analyse van de spelopbrengsten. Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben inmiddels het spel en de Begeleidingstrajecten van stichting SOL ingezet. Van korte inspiratie sessies met ouders tot een totaaltraject voor een eigentijds strategisch beleidsplan. Wil je een beweging in de school tot stand brengen waar iedereen bij betrokken is? Neem dan contact met ons op. 

 

 

 Actueel

Lees hier waar we nu mee bezig zijn en welke nieuwste inzichten we hebben opgedaan uit het onderwijsveld.

 Het spel

Met het bordspel We own the school ga je samen met leerlingen, leraren en schoolleiders in gesprek over eigenaarschap.


 

Begeleidingstrajecten

 Naast het spelen van het spel zijn vervolgtrajecten mogelijk en zouden we bijvoorbeeld samen kunnen komen tot een aanbeveling voor een nieuw strategisch beleidsplan voor jouw school.

 

 


Onderzoek

In de afgelopen jaren hebben we veel data en informatie verzameld rond het begrip eigenaarschap en hoe dat op de scholen naar de praktijk wordt vertaald.