NPO gelden en nieuwe stellingen voor het bordspel

 Het doel van het Nationaal Programma Onderwijs is om leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Daartoe wordt de komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra geïnvesteerd in het gehele onderwijs, van het funderend onderwijs tot en met het hoger onderwijs.  

Het bordspel WOTS sluit goed aan bij doelgebied B: ‘Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren’. In de stellingkaarten wordt er aandacht besteed aan het leren van en met medeleerlingen en het geven en ontvangen van feedback.
Daarnaast sluiten de thema’s van de stellingkaarten van het spel ‘We Own The School’ direct aan op doelgebied D ‘Ontwikkeling van de
executieve functies van leerlingen’, deze gaan over de metacognitie en zelfregulerend leren en samenwerkend leren.
Doelgebied F is ondersteunend aan de bovenstaande doelgebieden en gaat voornamelijk over de faciliteiten en randvoorwaarden. Het spel besteedt aandacht aan digitale technologie (gebruik ICT), ouderbetrokkenheid maar ook andere randvoorwaarden zoals het rooster, het gebouw, leermiddelen. Uiteindelijk kan het spel een goede aanzet geven tot een duurzame schoolontwikkeling en een verbetercultuur in de school. 

Het spel ‘We Own The School’ geeft een mooie mogelijkheid om samen met leerlingen, ouders, medewerkers en docenten in de school na te denken over verschillende thema’s in de school en deze gelden de komende jaren goed in te zetten. Door in gesprek te gaan over de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie biedt dit spel de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de verschillende doelgebieden van de menukaart van het NPO. Om beter aan te sluiten bij de doelgebieden van de menukaart voor de NPO-gelden hebben de makers van WOTS twee extra sets stellingkaarten ontwikkeld waarmee de scholen in gesprek kunnen over:

Didactiek & pedagogiek

 • Samenwerkend leren
 • Betekenisvol onderwijs
 • Werkvormen
 • Differentiatie
 • Communicatie met leerlingen
 • School als community

School & samenleving

 • Leren van en met elkaar (kansengelijkheid)
 • Betrokkenheid en rol ouders
 • Burgerschap
 • Leerlingenzorg (passend onderwijs)
 • Achterstanden beleid
 • Sociale veiligheid


Door het spel te spelen krijg je samen met leerlingen, ouders en schoolleiding inzicht in hoe jullie de school zien in de toekomst (5 of 10 jaar). Dit zorgt voor een duurzame schoolontwikkeling die de cultuur in de school kan versterken. Ook ben je in staat concrete interventies te beschrijven die je school in de komende jaren echt zullen veranderen. Het is meer dan een gesprekstool, het kan een school echt in beweging krijgen en strategische beleidsveranderingen manifesteren. Het spel is ontstaan uit een samenwerking tussen de VO-raad (Schoolinfo) en als tool beschikbaar vanuit Voortgezet leren.


Direct het spel en/of de uitbreiding bestellen? Dat kan hier
Voor een passend traject kijk hier


Websites:
https://www.voortgezetleren. nl/post/we-own-the-school/
https://schoolinfo.nl/tools/ speel-het-eigenaarschapsspel- we-own-the-school/
https://leerling2020.nl/speel- het-eigenaarschapsspel-we-own- the-school/


De praatplaat

Nu de scholen weer open zijn begint het zoeken naar de nieuwe werkelijkheid. Uiteraard hebben we ook met ons SOL-team bij deze nieuwe situatie stil gestaan en ons afgevraagd hoe het WOTS-spel kan helpen bij het zoeken en vinden van antwoorden. We ontwikkelden de praatplaat 'Student Ownership of Learning', een getekend overzicht van de stellingen van het WOTS-spel en belangrijke aspecten in onderwijsontwikkeling. Aan de hand van de SOL-praatplaat kun je met leerlingen en docenten in gesprek over de veranderingen die we om ons heen en in de eigen school zien. De praatplaat nodigt uit om samen een dialoog te starten, om te luisteren en elkaar te begrijpen.


Bij de vier wolkjes in de hoeken van de praatplaat kun je denken aan vragen als:

- Wat vonden we van waarde in ons onderwijs voor de Lockdown? Wat willen we zeker bewaren en koesteren?

- Waar liepen we tijdens de Lockdown tegen aan en wat hebben we daarvan geleerd? 

- Na de Lockdown gaan we op zoek naar een nieuwe mix van leren op school en afstandsleren; hoe kom je achter de juiste mix en wat vraagt dat van leerlingen docenten?

- En als we een idee hebben over hoe ons toekomstige onderwijs er dan uitgaat zien, wat staat ons dan te doen


Geïnteresseerd in een spel, spelbegeleiding of een traject op maat voor jouw school, neem dan contact met ons op of vul het 
contactformulier in.